Preuzmite naš dokument “First Look” (na engleskom jeziku) gdje možete saznati više o svakom od naših takmičarskih timskih izazova.

2019-20-DI-First-Look

Važna napomena

Informacije koje se nalaze u dokumentu “First Look” predstavljaju sažeti pregled svakog izazova i dizajnirane su kako bi pomogle vašem timu da odlučite koji izazov želite riješiti. Međutim, da biste uspješno riješili izazov, MORATE preuzeti i detaljno pročitati dokumente o izazovu koji ste izabrali, kao i pravilnik takmičenja “Rules of the Road”. Također, posebno vam preporučujemo da pratite naš vodič “Roadmap” dok izrađujete vaše rješenje za izazov koji ste izabrali. Sve ove dokumente ćete dobiti u digitalnoj formi na engleskom jeziku nakon što izvršite prijavu za takmičenje. Ako vam bude bilo potrebno još bilo kakvo pojašnjenje, slobodno nas kontaktirajte na [email protected].

TEHNIČKI IZAZOV – VELIKA POPRAVKA

Naš tehnički izazov od učenika zahtijeva da izvrše određene zadatke kombiniranjem inženjeringa, istraživačkog rada, strateškog planiranja i sličnih vještina.

Najvažnije stavke
 • Dizajnirajte i napravite neki izum.
 • Osmislite i prezentujte priču o tome kako je neki problem riješen upotrebom tog izuma.
 • U priču uključite neki predmet (nacrt, maketu, prototip…) koji oslikava proces razvoja vašeg izuma.
 • Dizajnirajte i napravite scenu koja prikazuje pozitivan uticaj riješenog problema.
 • Osmislite i prezentujte dva elementa po izboru vašeg tima koji na najbolji način demonstriraju ono što je vama zanimljivo, vaše vještine, talente i vrline.

NAUČNI IZAZOV – PRVI SUSRET

Naš naučni izazov kombinira zanimljivost naučnog istraživanja sa kreativnim izražavanjem putem predstave.

Najvažnije stavke
 • Istažite neku stvarnu vrstu živih bića i neko stvarno stanište.
 • Osmislite i prezentujte priču o prvom susretu odabrane vrste živih bića sa staništem.
 • Prikažite kako su se ta vrsta i stanište promijenili zbog susreta.
 • Prezentujte svoju priču u vidu kružnog teatra, gdje publika okružuje pozornicu sa svih strana.
 • Osmislite i prezentujte dva elementa po izboru vašeg tima koji na najbolji način demonstriraju ono što je vama zanimljivo, vaše vještine, talente i vrline.stražite pravu vrstu i stvarno stanište.

INŽENJERSKI IZAZOV – SVE JE U KARTAMA

Naš inženjerski izazov zahtijeva od učenika da dizajniraju, naprave i testiraju noseću konstrukciju od specifičnih materijala.

Najvažnije stavke
 • Dizajnirajte i izradite most koji će biti sastavljen prilikom vaše prezentacije.
 • Prevezite utege preko mosta kako bi ste testirali njegovu izdrživost.
 • Osmislite i prezentirajte priču o neočekivanom povezivanju i njegovom ishodu.
 • Dizajnirajte i napravite scenski rekvizit koji pravi prelaz između dva okruženja.
 • Osmislite i prezentujte dva elementa po izboru vašeg tima koji na najbolji način demonstriraju ono što je vama zanimljivo, vaše vještine, talente i vrline.Dizajnirajte i izgradite most koji će se sastaviti tokom prezentacije.

UMJETNIČKI IZAZOV – USLIKAJ OVO

Naš umjetnički izazov pomaže učenicima da razvijaju vještine glume i svoju kreativnost kroz razne umjetničke izražaje, pozorište, pisanje scenarija i izradu scenskih rekvizita.

Najvažnije stavke
 • Osmislite u prezentujte priču koja sadrži nevđenog lika i uticaj tog lika na fotografiju koju izabere vaš tim.
 • Pozorišno oživite (odglumite) izabranu fotografiju tokom prezentacije.
 • Osmislite i prezentujte vizuelni efekat koji uključuje neku fotografsku tehniku.
 • Pokažite kako taj vizuelni efekat promijeni perspektivu jednog ili više likova.
 • Osmislite i prezentujte dva elementa po izboru vašeg tima koji na najbolji način demonstriraju ono što je vama zanimljivo, vaše vještine, talente i vrline

IMPROVIZACIJSKI IZAZOV – SPAŠAVAJ SITUACIJU

Naš improvizacijski izazov se fokusira na istraživanje, spontanost i pričanje priča. Timovi dobivaju teme i proizvode skečeve na licu mjesta.

Najvažnije stavke
 • Istražite super moći i načine na koje su one prikazane u stripovima, književnosti, filmovima i drugim medijima.
 • Osmislite i prezentujte improvizirani skeč o zlikovcu koji iskristi neku super moć kako bi prouzrokovao neočekivanu situaciju.
 • U priču uključite heroja koji iskoristi neku ne baš tako reprezentativnu moć kako razriješio nastalu neočekivanu situaciju.
 • Upotpunite skeč zvučnim efektima.

IZAZOV ZA DRUŠTVENO KORISTAN RAD – BILO JE I VRIJEME

Naš izazov za društveno koristan rad je osmišljen na način da uključi učenike u socijalne aktivnosti kojima nastoje riješiti stvarne životne probleme sa kojima se susreće njihova lokalna zajednica.

Najvažnije stavke
 • Identificirajte, dizajnirajte i izvedite akciju ili projekat posvećen rješavanju nekog problema u nekoj stvarnoj zajednici, te vrjednujte rezultate tog projekta.
 • Osmislite i prezentujte priču u kojoj je barem jedan od likova u utrci sa vremenom.
 • U svoju predstavu ugradite informacije o društveno korisnom projektu ili akciji koju ste proveli.
 • Dizajnirajte i izgradite uređaj koji predstavlja vrijeme i ističe ključne trenutke i prekretnice u realizaciji akcije ili projekta.
 • Osmislite i prezentujte dva elementa po izboru vašeg tima koji na najbolji način demonstriraju ono što je vama zanimljivo, vaše vještine, talente i vrline.

IZAZOV ZA MALIŠANE – POLIJEĆEMO!

Naš izazov za mališane djeci (od predškolskog uzrasta do 2. razreda osnovne škole) nudi jednostavna iskustva sa kreativnim procesom i pruža im mogućnost da rade zajedno i stiču nova prijateljstva.

Najvažnije stavke
 • Osmislite i izvedite predstavu o likovima koji putuju sa jedne planete na drugu.
 • Uključite neko iznenađujuće događanje koje se desi tokom puta.
 • Dizajnirajte i izradite lutku koju ćete koristiti u predstavi.
 • Lansirajte rakete koje vaš tim izradi tokom predstave.
 • Osmislite i izradite kostime, rekvizite i scene koje će vam pomoći da ispričate svoju priču.

INSTANT IZAZOV

Naši instant izazovi zahtijevaju od timova da razmišljaju brzo, kreativno i kritički.

U svijetu koji se sve više povezuje kulturološki, gdje su sve vrste komunikacije u porastu, a rađa se nova potreba za timskim radom i rješavanjem problema u realnom vremenu, sposobnost brzog rješavanja problema postaje sve više od ključne važnosti.

Tokom takmičarskog dijela manifestacije, timovi će dobiti i jedan instant izazov, te materijale koji su potrebni da se taj izazov riješi. Članovi tima moraju razmišljati “s nogu” i upotrijebiti odgovarajuće vještine kako bi izazov riješili u roku od pet do osam minuta.

Instant izazovi se temelje na osmišljanju nekog performansa, na rješavanju nekog praktičnog zadatka, ili na kombinaciji toga dvoga. Iako svaki instant izazov ima drugačije zahtjeve, u svakom izazovu se nagrađuje timski rad. Instant izazovi su tajna sve do samog takmičenja, a i u toku takmičenja, tako da timovi ne znaju kakav izazov ih očekuje.