Osnujte tim

Sklapajte nova prijateljstva, istražujte nove mogućnosti i naučite nove vještine kako biste izgradili bolji svijet. Započnite svoje kreativno putovanje sa Destination Imagination već danas.

PROGRAM IZAZOVA

Nudimo vam četiri zanimljiva i zabavna akademska Izazova.

Naši programi nadopunjuju službene lokalne nastavne planove i programe tako što podstiču učenike na kreativnost, znatiželju i hrabrost.

Saznajte više o našem programu Izazova.

*Prvi tim koji se registruje iz svake škole dobiva 50% popusta na ukupnu cijenu. Obavijest o eventualnom popustu će biti poslana na email voditelja vašeg tima.
*VAŽNE INFORMACIJE O CIJENAMA

Organizatori pojedinih Destination Imagination takmičenja imaju pravo dodati svoj udio na vašu uplatu za timski broj. Organizator vašeg lokalnog Destination Imagination takmičenja će vas obavijestiti o bilo kakvim dodatnim uplatama koje mogu biti potrebne za treninge i učešće.

KATEGORIJE PO UZRASTU I NIVOU OBRAZOVANJA

U programu Izazova za Destination Imagination – Bosna i Hercegovina mogu učestvovati svi uzrasti od polaznika predškolskog do polaznika visokog obrazovanja. Kategorije učesnika u programu Izazova za Destination Imagination – Bosna i Hercegovina 2019./20. prema uzrastu/nivou obrazovanja su sljedeće:

Izazov za mališane

Predškolski uzrast do 2. razreda osnovne škole

Osnovna škola – niži razredi

Od 1. do 5. razreda osnovne škole ili
svi učenici rođeni poslije 15. juna 2008. god.

Osnovna škola – viši razredi

Od 6. do 9. razreda osnovne škole ili
svi učenici rođeni poslije 15. juna 2005. god.

Srednja škola

Od 1. do 4. razreda srednje škole ili
svi učenici rođeni poslije 15. juna 2001. god.

Visoko obrazovanje

Svi redovni studenti bilo koje ustanove visokog školstva.