Upotpunite svoj nastavni plan i program i inispirišite svoje učenike.

Prilike koje pružate svojim učenicima utiču na njihov razvoj na dnevnoj osnovi i opremaju ih znanjima i iskustvima koja mogu potrajati za cijeli život. Mi, kao Destination Imagination, smo svjesni izazova i borbi sa kojima se obrazovni radnici susreću i  posvećeni smo misiji pružanja financijski pristupačnih programa koji mijenjaju život nabolje, pri tome vama pomažući u vašoj misiji da inspirišete i probudite posvećenost, kreativnost i intelekt vaših učenika.

Naši programi su zasnovani na projektnim zadacima i kombinuju discipline STEM edukacije (engl. “science, technology, engineering, math” = nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika) sa umjetnošću i društveno korisnim radom. Programi su zanimljivi, zabavni i inkluzivni, a također i ohrabruju djecu da se kroz učenje zabave, preuzimjau rizike, rade u timovima i izgrađuju svoju ličnost na vlastitim pozitivnim osobinama. Svako dijete pronalazi svoje mjesto u timu i ima mogućnost da otkrije jedinstvene sposobnosti i talente na načine koje do tada možda nisu mogli ni zamisliti.

ŠTA DI DONOSI U VAŠU UČIONICU

Programi pripremljeni od strane Destination Imagination uče djecu kako da rade u timovima tokom i nakon škole, da bi riješili praktične akademske izazove i pomažu im da unaprijede svoje samopouzdanje, te vještine komuniciranja i rješavanja problema. Učesnici u našim programima razvijaju snažne veze sa članovima svojih timova i često izgrađuju prijateljstva za cijeli život.

  • Učenici koji učestvuju na DI uče kako da se fokusiraju, razmišljaju kreativno i kritički, i bolje se nose sa testovima.
  • Program je kompatibilan sa nastavnim planovima i programima i fokusira se na STEM edukaciju i umjetnost.
  • Učenici uče kako da samostalno vrednuju sebe i svoj rad i postaju bolji u razumijevanju svojih prednosti i radu na svojim nedostacima.
  • Djeca uče na zabavan način, tako da mnogi nastavljaju sa učešćem u našim programima kroz ostatak svoga obrazovanja.
Izjave učenika i prosvjetnih radnika