Učenici koji učestvuju u DI postaju bolji u kreativnom i kritičkom razmišljanju, surađivanju i stvaranju ideja.

STUDIJA DR. MARK A. RUNCO IZ CENTRA ZA DJEČIJU KREATIVNOST, SAD

Tokom 2014. Godine, Dr. Mark A. Runco, profesor edukacijske psihologije Centru za kreativnost “Torrance” na Univerzitetu u Georgiji i član upravnog odbora Centra za dječju kreativnost SAD-a, proveo je studiju u kojoj je izvršen mjerenje uključenosti učenika u nastavu i zastupljenosti kreativnih stavova i vrijednosti kod učenika koji učestvuju na Destination Imagination i onih koji ne učestvuju.

Prema statistički značajnim rezultatima, utvrđeno je da su učenici koji su učestvovali na Destination Imagination:

  • više uključeni i maštoviti u rješavanju zadanih zadataka,
  • više kreativni od učenika koji nisu učesnici na DI,
  • više ustrajni i imaju više samopouzdanja,
  • sposobni da elaborišu i proizvedu više ideja nego učeniki koji nisu učesnici na DI,
  • izvrsni u surađivanju – 86% učenika koji su učestvovali na DI smatra da su se njihove vještine timskog rada značajno razvile nakon 1-2 godine učestvovanja
  • više znatiželjni – 92% učenika koji su učestvovali na DI smatra da je često rješenja za određene probleme moguće dodatno unaprijediti ako se razmotri što više perspektiva
STUDIJA UNIVERZITETA U VIRGINIJI

Tokom  2011. godine, istraživači sa “Curry” Edukacijskog fakulteta pri Univerzitetu u Virginiji su proveli nezavisno istraživanje u kome su napravili stručnu procjenu DI programa. Procjena je bila usmjerena na učinkovitost programa, njegov uticaj i zadovoljstvo učesnika sa aspekta kreativnog rješavanja problema, kreativnog i kritičkog razmišljanja, timskog rada i predvodništva. Između ostalog, istraživači su saopćili sljedeće: “Učenici koji su učestvovali u aktivnostima i takmičenjima koja nudi DI imaju bolje rezultate od vršnjaka koji nisu učestvovali na DI kada su u pitanju testovi koji mjere kreativno razmišljanje, kritičko razmišljanje i zajedničko rješavanje problema.”

STUDIJA UNIVERZITETA U TENNESSEEJU

Studija koja uključuje 600 učenika nižih i viših razreda osnovne i srednje škole provedena je tokom DI Globalnih Finala 2011. godine u kampusu Univerziteta u Tennesseeju. Istraživači su prikupili odgovore na ankete i poslali rezultate na analizu osoblju koje nije uključeno u DI. Od učenika obuhvaćenih studijom, 70% je izjavilo da im “ide bolje u školi” zbog DI, a gotovo pola učenika je izjavilo da im je DI pomogao da poprave svoje ocjene.

PREUZMITE PUNE VERZIJE STUDIJA

Mi dobro poznajemo prednosti naših programa, a drago nam je da nas i drugi prepoznaju. Veseli nas što vam možemo ponuditi da preuzmete PDF verzije nezavisnih studija (trenutno dostupne samo na engleskom jeziku) u svrhu potvrđivanja onoga što smo mi znali sve vrijeme.

» Izvještaj Centra za kreativno učenje SAD-a (2004.) – engleski jezik
» Izvještaj “Curry” Edukacijskog fakulteta pri Univerzitetu u Virginiji (2011.) – engleski jezik
» Izvještaj o rezultatima ankete sa Globalnih Finala (2012.) – engleski jezik