Destination Imagination (DI), najveća svjetska manifestacija učeničke kreativnosti, dolazi u Bosnu i Hercegovinu, u organizaciji obrazovnih institucija Richmond Park. Takmičenje Destination Imagination (u slobodnom prijevodu “odredište mašte”) je manifestacija koja učenicima nudi visoko kvalitetne projektne izazove bazirane na STEM obrazovanju (engl. “Science, Technology, Engineering and Mathematics”, obrazovni sistem koji je fokusiran na integraciju i praktičnu primjenu znanja i vještina iz oblasti nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike), te na učenju baziranom na projektima (engl. PBL – project-based learning). Osnovni cilj takmičarskih izazova DI je premostiti jaz između onoga što djeca uče u školi i vještina koje su im neophodne da uspiju u svijetu čija je ekonomska klima prevrtljiva i konstantno se mijenja. Od svog osnivanja, DI je dosegnuo do više od 2 miliona djece i 38.000 volontera koji pomažu u organizaciji ove manifestacije širom svijeta.

Šta je to DI?
DI je neprofitna manifestacija obrazovnog karaktera čiji je primarni cilj pripremiti nove naraštaje za budućnost koja neprestano evoluira. Učenici kroz učešće stiču vještine i vrijednosti koje su presudne za uspjeh u 21. vijeku: samopouzdanje, rješavanje problema, kreativno i kritičko razmišljanje, timski rad, ustrajnost, preuzimanje rizika na sebe, upravljanje projektima, menadžment i sl. Manifestacija to postiže kroz učenje bazirano na projektima, gdje se učenici u timovima suočavaju sa projektnim izazovima u kojima moraju koristiti svoju kreativnost kako bi riješili postavljeni problem iz jedne od sedam oblasti: nauka, inženjerstvo, tehnologija, umjetnost, improvizirano scensko nastupanje, društveni aktivizam, te posebna kategorija za mališane predškolske dobi i nižih razreda osnovne škole.

Kako takmičenje funkcionira?
DI je takmičenje u kreativnosti za sve učenike od pretškolske dobi do visokog obrazovanja, koje se odražava u desetinama zemalja širom svijeta, a globalna finalna manifestacija se održava svakog maja na Univerzitetu savezne države Tennessee u gradu Knoxwille, SAD. Na prošlogodišnjoj finalnoj manifestaciji učestvovalo je više od 17.000 učesnika u preko 1.400 timova iz 45 saveznih država SAD-a i nekoliko desetina zemalja širom svijeta. Kako bi došli do globalnih finala, učenici moraju osnovati i prijaviti svoj tim od 2 do 7 osoba, izabrati oblast i pripremiti svoje projektno rješenje na zadani problem iz izabrane oblasti i proći eliminacije na svome lokalnom takmičenju. Svaki tim mora imati i svoga nadzornika (prosvjetni radnik, roditelj, predstavnik lokalnih vlasti i sl.) koji vrši nadzor nad aktivnostima tima i motiviše članove, ali ni u kom slučaju ne smije da im asistira ili se miješa u njihov rad. Svake godine takmičenje pred učenike postavlja nove izazove iz svake oblasti, koje pripremaju stručnjaci u oblasti obrazovanja, pedagogije i svake pojedinačne discipline STEM obrazovnog sistema.

Svi učesnici takmičenja za vrijeme same manifestacije dobivaju i jedan iznenadni instant izazov, za koji se nisu pripremali, a moraju da od datih materijala timskim radom i kreativnim razmišljanjem “s’ nogu” proizvedu rješenje u roku od 5 do 8 minuta. Pored toga, takmičenje nudi i brojne druge aktivnosti zabavnog i društvenog karaktera za učesnike, a u cilju promocije univerzalnih ljudskih vrijednosti, tolerancije i zajedništva.

Zašto učestvovati na DI?
Iako ne možemo znati kako će brojna zanimanja izgledati unaprijed za deceniju ili dvije, zasigurno znamo da će većina zanimanja tražiti vještine koje manifestacija DI nastoji razviti kod učenika, kao što su kreativno rješavanje problema, upravljanje problemima i kritičko razmišljanje. Prema podacima Ministarstva rada SAD-a, 65% današnjih učenika će raditi na mjestima koja još uvijek nisu niti izumljena, dok je nezavisna studija američkog teleoperatera AT&T pokazala da će do 2020. godine u svijetu postojati potražnja 123 miliona visokokvalifikovanih radnika (ne samo u obrazovnom smislu), a da će ih biti dostupno tek oko 50 miliona. U tom smislu se kao jedan od vodećih doprinositelja podizanju kvalifikovanih generacija za poslove budućnosti pokazalo obrazovanje na principima STEM-a a projektnog učenja (PBL), a DI se kroz preko tri decenije svoga postojanja razvio u najveću svjetsku manifestaciju učeničke kreativnosti zasnovanu na spomenutim principima.

Šta DI donosi Bosni i Hercegovini?
Manifestaciju DI u našu zemlju dovode i organizuju Richmond Park obrazovne institucije, a naša zemlja je za sada jedini domaćin ovoj manifestaciji u regionu. “Obrazovanje na principu STEM-a u našu zemlju ulazi na mala vrata, a prve radnje na tom planu poduzelo je Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih kantona Sarajevo, u toku 2017-2018. školske godine, što nas istinski raduje. Uz iskustvo od preko dvije decenije rada i saradnje sa lokalnim obrazovnim sistemom sa izvanrednim rezultatima i uspjesima naših učenika na svjetskim i regionalnim takmičenjima, Richmond Park obrazovne institucije već imaju i dosta iskustva u obrazovnom radu na principima STEM-a i projektnog učenja (PBL). Stoga smo osjetili da je naša dužnost ponuditi i podijeliti svoja iskustva cijeloj BiH i regionu kroz dovođenje ove prestižne manifestacije u BiH. Sretni smo i što smo već primili obavijesti o interesovanju za učešće na DI i iz zemalja regije, tačnije Albanije, Makedonije, Rumunije I Bugarske. Trenutno obavljamo pripremne radnje i seminare za osoblje koje će nadzirati organizaciju i provođenje takmičenja, a u narednom periodu namjeravamo pripremiti i edukacijske sadržaje o DI za prosvjetne radnike i ustanove širom zemlje, kako bi pobudili interes za učešće. Svi učesnici na edukacijama i samom takmičenju će dobiti certifikate koji će zasigurno biti vrijedan dodatak njihovom CV, a učenicima takmičarima učešće otvara vrata za brojne stipendije za daljnje obrazovanje širom svijeta. Održavanje same manifestacije je planirano za proljeće 2019. godine u Sarajevu, a o svim ostalim detaljima ćemo BiH javnost blagovremeno izvještavati.”, saopćeno je iz Richmond Park obrazovnih institucija.